• Działalność naszej placówki była dofinansowana ze środków unijnych w latach 2019 - 2021.

    Dzięki dotacji unijnej czesne dla dzieci przebywających w żłobku było obniżone w celu aktywizacji zawodowej ich rodziców. Założeniem projektu był powrót na rynek pracy 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. bydgoskim, m. Bydgoszczy poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki i sfinansowanie bieżącej opieki dla 40 dzieci w żłobku „Zaczarowany Ołówek” w Bydgoszczy. Projekt trwał do 30.06.2021r. Planowym efektem projektu był powrót jak największej liczby uczestników na rynek pracy.

    Wartość projektu: 1 778 154,00

    Wkład Funduszy Unijnych: 1 511 430,90

    Poniżej znajdują się linki do archiwalnych dokumentów rekrutacyjnych w wersji do pobrania.