• Dzisiejsze zajęcia z sensoplatyki. Dzieci były zachwycone zabawą 😁