• Dotyczy terminu otwarcia żłobka.

    Zostały przeze mnie złożone stosowne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie placówki. Niestety terminy urzędowe są bardzo odległe. Jak tylko będę mogła coś przyspieszyć  to to zrobię.

    Ale i tak od wydania postanowienia decyzja musi się uprawomocnić, czego nie brałam pod uwagę. W związku z tym dopiero później będę mogła zwrócić się do odpowiednich organów po odbiory.

    Przez te wszystkie procedury nie ułatwia się nowym przedsiębiorcom rozpoczęcia działalności o czasie.

    Będę na bieżąco informować Państwa o stanie faktycznym.

    Z poważaniem Milena Łopatka