• W dniu 1.10.2020 w Żłobku Zaczarowany Ołówek o godzinie 16:30  odbędzie się zebranie rodziców.
    Obecność obowiązkowa! Prosimy, aby obecny był tylko jeden z rodziców.
    Prosimy wszystkich o przyjście w maseczkach ochronnych oraz przyniesienie własnego długopisu.

    Jednocześnie informujemy, że na zebraniu będą zbierane przez Radę Rodziców pieniądze na komitet rodzicielski na nowy rok szkolny.