• Najlepsza opieka dla twojego dziecka Zapisy Nauka poprzez zabawę zapisy Indywidualne traktowanie zapisy
 • Jak zapisać dziecko do żłobka?

 • O nas

  Jesteśmy profesjonalną placówką opiekuńczą z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
  • Zadania

   Żłobek pełni opiekę nad 40 dziećmi w wieku od 20 tygodnia do lat 3, w tym ośmioro dzieci przypada na jednego opiekuna.

  • Finansowanie

   Działalność naszej placówki jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rozwój dziecka

   Misją żłobka jest wspomaganie edukacji poprzez zapewnienie opieki i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

  • Powrót do pracy

   Pośrednim celem działania naszego żłobka jest powrót na rynek pracy 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi.

 • Żłobek Zaczarowany Ołówek to placówka opiekuńczo wychowawcza zapewniająca opiekę dzieciom do 3 roku życia w warunkach zbliżonych do opieki domowej.

  Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi poprzez połączenie zabawy z zajęciami edukacyjnymi. Poprzez właściwą opiekę pedagogów inspirujemy dzieci do zdobywania nowych umiejętności z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu ze środków unijnych jesteśmy w stanie zminimalizować koszty uczestnictwa dzieci w żłobku.

  Obecnie prowadzimy rekrutację do przyjęcia dzieci do żłobka na listę rezerwową.

  Miesięczne czesne za żłobek, dzięki dotacji unijnej  wynosi  tylko 303 zł płatne do 10 każdego miesiąca. Opłata jest stała, regulowana zgodnie z zapisami umowy, także w przypadku zamknięcia żłobka z przyczyn niezależnych od Beneficjenta. 

  Brak terminowych wpłat skutkować może usunięciem rodzica z projektu unijnego , a tym samym dziecka ze żłobka.

  Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania wymagane do rekrutacji.

  • Nauka i zabawa

   Żłobek ma za zadanie rozwijanie potencjału dzieci, zachęcanie do ich aktywności, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej.

  • Zdrowe posiłki

   Oferujemy za pośrednictwem firmy cateringowej 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz pokarm dla dzieci z alergią.

  • Przyjazne miejsce

   Zapewniamy opiekę dzieciom w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa tworząc warunki do wczesnej nauki zapewniając pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

  • Bezpieczeństwo dzieci

   Nasza placówka podlega kontroli higienicznej oraz kwalifikacji zatrudnionego personelu w ramach realizowanego projektu opieki nad dziećmi.

  • Dzieci

   Łączna liczba dzieci w żłobku to 40 podopiecznych z czego na każdą opiekunkę przypada 8 dzieci.

  • Posiłki

   Żłobek za pośrednictwem firmy cateringowej oferuje 4 posiłki.

  • Pedagodzy

   W żłobku opiekę nad dziećmi pełni 8 wykwalifikowanych opiekunek, zajęcia odbywają się w małych grupach.

  • Godziny nauczania

   Opieka nad dzieckiem w żłobku trwa 10 godzin w ciągu jednego dnia.

 • Finansowanie

 • Działalność placówki została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

  Celem projektu jest powrót na rynek pracy 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. bydgoskim, m. Bydgoszczy poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki i sfinansowanie bieżącej opieki dla 40 dzieci w żłobku „Zaczarowany Ołówek” w Bydgoszczy.

 • Wartość projektu: 1 778 154,00

  Wkład Funduszy Unijnych: 1 511 430,90

  Rekrutacja: UWAGA! rekrutacja trwała do 13.05.2019r.

  Obecnie można składać dokumenty do przyjęcia do żłobka na listę rezerwową.

  Obszar realizacji projektu: powiat bydgoski, miasto Bydgoszcz.

  Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 40 osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych zamieszkałych na obszarze powiatu Bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz.

  WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

 • Kontakt

  • Adres

   Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek
   Milena Łopatka
   ul. Morska 8
   85-722 Bydgoszcz
   NIP 6972025203
   Regon : 380282308

  • Telefon i E-mail

   575-335-035
   biuro.zaczarowanyolowek (at) onet.pl

  • Godziny kontaktowe

   Poniedziałek – Piątek
   8.00 – 17.30

  • Godziny pracy

   Poniedziałek – Piątek
   6:30 – 17:30