• Jak zapisać dziecko do żłobka?

 • O nas

  Jesteśmy profesjonalną placówką opiekuńczą z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
  • Zadania

   Żłobek pełni opiekę nad 40 dziećmi w wieku od 20 tygodnia do lat 3, w tym ośmioro dzieci przypada na jednego opiekuna.

  • Finansowanie

   Działalność naszej placówki jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Rozwój dziecka

   Misją żłobka jest wspomaganie edukacji poprzez zapewnienie opieki i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

  • Powrót do pracy

   Pośrednim celem działania naszego żłobka jest powrót na rynek pracy 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi.

 • Żłobek Zaczarowany Ołówek to placówka opiekuńczo wychowawcza zapewniająca opiekę dzieciom do 3 roku życia w warunkach zbliżonych do opieki domowej.

  Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi poprzez połączenie zabawy z zajęciami edukacyjnymi. Poprzez właściwą opiekę pedagogów inspirujemy dzieci do zdobywania nowych umiejętności z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu ze środków unijnych jesteśmy w stanie zminimalizować koszty uczestnictwa dzieci w żłobku.

  Obecnie prowadzimy rekrutację do przyjęcia dzieci do żłobka na listę rezerwową.

  Płatność za miesiąc sierpień i wrzesień wynosi: 110,16zł + 303zł, za wrzesień płatne do 10 września.

  Dziękujemy za terminowe wpłaty.

  Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania wymagane do rekrutacji.

  • Nauka i zabawa

   Żłobek ma za zadanie rozwijanie potencjału dzieci, zachęcanie do ich aktywności, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej.

  • Zdrowe posiłki

   Oferujemy za pośrednictwem firmy cateringowej 4 posiłki: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz pokarm dla dzieci z alergią.

  • Przyjazne miejsce

   Zapewniamy opiekę dzieciom w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa tworząc warunki do wczesnej nauki zapewniając pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

  • Bezpieczeństwo dzieci

   Nasza placówka podlega kontroli higienicznej oraz kwalifikacji zatrudnionego personelu w ramach realizowanego projektu opieki nad dziećmi.

  • Dzieci

   Łączna liczba dzieci w żłobku to 40 podopiecznych z czego na każdą opiekunkę przypada 8 dzieci.

  • Posiłki

   Żłobek za pośrednictwem firmy cateringowej oferuje 4 posiłki.

  • Pedagodzy

   W żłobku opiekę nad dziećmi pełni 5 wykwalifikowanych opiekunek, zajęcia odbywają się w małych grupach.

  • Godziny nauczania

   Opieka nad dzieckiem w żłobku trwa 10 godzin w ciągu jednego dnia.

 • Finansowanie

 • Działalność placówki została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

  Celem projektu jest powrót na rynek pracy 40 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. bydgoskim, m. Bydgoszczy poprzez utworzenie 40 nowych miejsc opieki i sfinansowanie bieżącej opieki dla 40 dzieci w żłobku „Zaczarowany Ołówek” w Bydgoszczy.

 • Wartość projektu: 1 778 154,00

  Wkład Funduszy Unijnych: 1 511 430,90

  Rekrutacja: UWAGA! rekrutacja trwała do 13.05.2019r.

  Obecnie można składać dokumenty do przyjęcia do żłobka na listę rezerwową.

  Obszar realizacji projektu: powiat bydgoski, miasto Bydgoszcz.

  Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 40 osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych zamieszkałych na obszarze powiatu Bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz.

  WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

 • Kontakt

  • Adres

   Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek
   Milena Łopatka
   ul. Morska 8
   85-722 Bydgoszcz
   NIP 6972025203
   Regon : 380282308

  • Telefon i E-mail

   575-335-035
   biuro.zaczarowanyolowek (at) onet.pl

  • Godziny kontaktowe

   Poniedziałek – Piątek
   8.00 – 17.30

  • Godziny pracy

   Poniedziałek – Piątek
   6:30 – 17:30