• Rozwój mowy małego dziecka odbywa się etapami, które mają swój charakterystyczny czas występowania.
  U prawidłowo rozwijającego się dziecka można zaobserwować:
   I okres melodii — od urodzenia do 1 roku życia dziecka:
  • głużenie (między 2-3 miesiącem życia ) czyli wydawanie różnego rodzaju dźwięków nieartykułowanych, poprzez które dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne,
  • gaworzenie (między 6-7 miesiącem życia), czyli powtarzanie dźwięków zasłyszanych od otoczenia, będące ćwiczeniem słuchu,
  • około 8 miesiąca dziecko reaguje aktywnie na mowę,
  • około 12 miesiąca dziecko dużo rozumie, wypowiada pierwsze słowa.
    II okres wyrazu – między 1-2 rokiem życia dziecka
  • liczba wypowiadanych znaczących słów wzrasta gwałtownie, dziecko wypowiada około 300 słów, a rozumie znacznie więcej,
  • w 18 miesiącu życia dziecko zaczyna używać równoważników zdań.
   III okres zdania –między 2-3 rokiem życia dziecka
  • w drugim roku życia dziecko powinno wypowiedzieć poprawnie proste zdanie,
  • około 30 miesiąca życia dziecko powinno już prawidłowo używać zaimka „ja”,
  • w 3. roku życia powinno wymawiać od 1000 do 1500 słów i wykazywać znajomość prawie wszystkich części mowy,
  • na trzecie urodziny dziecko powinno wypowiadać zdania dłuższe, złożone z 4-5 słów.
  Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
  Podczas zajęć śpiewamy, tańczymy, pokazujemy, powtarzamy i ćwiczymy nasze języki i buźki.
  Puszczamy bańki, dmuchamy na piórka, kuleczki z waty,  w ten sposób wykonując porcję ćwiczeń oddechowych. Słuchamy logopedycznych bajek, wierszyków i historyjek, a w ich trakcie liczymy ząbki, oblizujemy usta, przesyłamy całuski i robimy
  baloniki z naszych policzków. Poznajemy też nowe piosenki oraz wykonujemy prace plastyczne. Zajęcia są bardzo ciekawe i dzieci z niecierpliwością czekają na odwiedziny cioci, ponieważ wiedzą, że zawsze nas czymś zaskoczy.